TEVÉKENYSÉGEK


TUDOMÁNYOS
Elméleti és történeti hagyatékfeltáró program
Alapítványunk által végzett kutatómunka teszi lehetővé az eredeti Dienes-dokumentumok összegyűjtését, módszeres tudományos feldolgozását valamint az önálló orkesztikai, mozdulatművészeti képzés megszervezéséhez és újraindításához szükséges szakmai anyagok összegyűjtését . Kutatjuk más mozdulatművészek - Mirkovszky Mária, Kállay Lili, Berczik Sára, Szentpál Olga - hagyatékát és munkásságát is.
A program segítségével folytatódik az eredeti orkesztikai és mozdulatművészeti koreográfiák rekonstrukciója.
Mozdulatművészeti Könyvtár és Archívum - Online és Digitális Gyűjtemény: A kutatómunka eredményeit egységes rendszerben, új adatbázis kialakításával elektronikusan is feldolgozzuk, így weboldalunkon - Első Magyar Mozdulatművészeti Oldal http://www.orkesztika.hu - még több ember számára válnak elérhetővé.
A Mozdulatművészeti Stúdióban bárki számára látogathatóak a program keretében feltárt hagyatékok, könyvtárunk, videó-tárunk, dokumentumgyűjteményünk.

Az elmúlt években megvalósultak olyan nagyobb kiállítási programok, melyekben az alapítvány szakmai közreműködése nélkülözhetetlenné vált:
2001. Dienes Valéria Emlékszoba (állandó) a Babits Mihály Emlékházban, Szekszárd
(7100 Szekszárd, Babits Mihály u. 13.)
2001. Álmok álmodói - Világraszóló magyarok című kiállítás,
Millenáris Kiállítócsarnok
2005. A Moderntánc Magyarországi Hajnala című kiállítás, a Tánc Fesztiválja (Veszprém), Mozdulatművészeti Stúdió (Budapest)

A Mozdulatművészet tanúi
A program keretében riport- és beszélgetéssorozat indult a még élő mozdulatművészekkel a meglévő forrásanyagok bővítésére, a műfaj történetének minél alaposabb feltárása és megismerése céljából.

Publikációs program
Kialakítottuk a Mozdulatművészeti Sorozat koncepcióját, mely a kutatómunkánk keretében feltárt, feldolgozott dokumentumok, és a mozdulatművészettel, a modern táncművészettel kapcsolatos hiánypótló irodalom kiadását szolgálja.
A Duncan-Dienes Füzetek 1999-ben, Dienes Valéria születésének 120. évfordulója alkalmából indított, elsősorban az orkesztikával kapcsolatos sorozat.

A sorozatban 2006-ig megjelent kiadványok:
Dr. Dienes Valéria: A Plasztika Profil Tagozata szerk: Fenyves Márk (2000),
Dr. Dienes Gedeon: A Mozdulatművészet történeteszerk: Fenyves Márk (2001),
Az Orkesztika Iskola története képekben szerk: Fenyves Márk (2001),
Remembering - Isadora Duncan - Emlékkönyv szerk: Fenyves Márk, Pálosi István (2002),
Dr. Dienes Gedeon: A Mozdulatművészet története második angol szöveggel bővített kiadás
szerk: Fenyves Márk (2005),
Lőrinc László: Ég és föld között Lőrinc György fiatalkoráról szerk: Fenyves Márk (2005),
Az Orkesztika Iskola története képekben szerk: Fenyves Márk (2005).


OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS ISMERETTERJESZTŐ


A mozdulatművészet elméleti, történeti, gyakorlati és művészeti szempontú bemutatását, elsajátítását és elterjesztését megvalósító alapítványi program. Keretében olyan személyeket is felkérünk tanításra, akik pedagógiai programjukkal, személyiségükkel, emberségükkel, munkamódszerükkel azonos minőségben és szemléletben dolgoznak, mint a mozdulatművészek.

Tanfolyami program
Ismeretterjesztő, laikusoknak szóló, elsősorban orkesztikai és mozdulatművészeti tanfolyamok heti rendszerességgel, a teljes tanév folyamán.

Kurzusprogram
Rendszeresen szervezünk 3-10 napos alkalmi kurzusokat, általában egy téma köré szervezetten, tánctechnikai és módszertani megkötések nélkül.


Duncan-Dienes Orkesztika Iskola
Az iskolát Dienes Valéria 1912-ben alapította, 1997-ben Dienes Gedeon, Fenyves Márk és Pálosi István alapította újra.
Az iskola a Duncan-Dienes (Orkesztika) Mozdulatrendszeren és a tradicionális magyar modern tánctechnikákon alapuló komplex mozdulatművészeti, szakmai szabadképzés otthona. Vállalja pedagógus növendékek tanításgyakorló és hospitáló intézményi feladatait is.

Tanáraink: Bacskai Ildikó, Fenyves Márk, Pecsenka Nóra, Gaál Mariann, Nagy Grácia, Nagy Zoltán, Pálosi István, Perfalvi Tünde Hedvig, Vámos Veronika, Inhof Katalin, Máthé Gabriella, Kármánné Vidor Judit, Somorjai Judit, Juvancz Bea. Zambrzycki Ádám, Szigeti Oktávia, Molnár Éva, Salz Gabriella, Haraszti Adrienn, Michaela Pein
Pedagógia jellegű workshopok: Seregi Viktória, Fenyves Márk, Gaál Mariann
Elméleti képzés a tánctörténet, a táncelmélet, a kultúrtörténet, a vizuális művészetekés az esztétika vonatkozásában: Fenyves Márk, Dr. Dienes Gedeon, Hegedűs Sándor

Egyetemi kurzusok és előadások
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán választható kurzus és kutatószeminárium az általunk kialakított Orcheológia kurzusprogram - művészet és tudomány. Elméleti és történeti, gyakorlati órákból álló programsorozat, melyet személyre szabott, választható témájú kutatási feladat, és félévente egy bemutató tesz teljessé.
Kurzusaink szerepelnek a SOTE-EFK-n, valamint a PTE Táncoló Egyetem programjában. Tanáraink 2001 óta a mozdulatművészet műfaját nemzetközi képzési fórumokon, intézményekben is ismertetik (pl: Nazareth College in Rochester, New York USA, stb.).

Mozdulatművészeti Akadémia program
A Magyar Mozdulatkultúra Egyesület elméleti és gyakorlati képzéseinek neve 2000 óta.


MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG

Társulat
1999-2003 decemberéig, mint alapítványi szakprogram működött. Azóta önálló útját járja, új nevén (Magyar Mozdulatművészeti Társulat). Ez az alkotó tevékenység számos hazai és nemzetközi elismerést tud magáénak.

SzólóDuó Fesztivál
A két világháború közötti Magyarországon divatos és elterjedt pódiumtáncolás műfajának felélesztése és innovatív újrateremtése volt a célunk a Pódium Tánc elnevezésű programunk elindításakor. A programot azóta fesztivállá fejlesztettük. Előbb szóló-, két év múlva duótánc formákban mutatkozhattak be az alkotó fiatal nemzedékek. A fesztiválokon az elmúlt 7 év alatt 230 produkciót láthatott a közönség, és sokan a kortárs moderntánc területről itt mutatták be első önálló koreográfiájukat.
A fesztivál sajátossága, hogy megőrizte fórum jellegét: minden alkotó egyéni szakmai beszélgetésen vehet részt a zsűritagokkal, melynek célja az alkotók szakmai-művészi kiteljesedésének támogatása.
Hazánkban ez az egyetlen táncfesztivál, amely nyitott pályázati rendszerrel működik, így a nemzetközi érdeklődés évről-évre nő iránta. Idén először Lengyelországban, kizárólag ottani indulókkal társfesztivált rendeztünk. Célunk, hogy minél több országban rendezzék meg a nemzeti társfesztiválokat, hálózatot alkotva, középpontban Magyarországgal.

Meglepetés Esték
Az Alapítvány működési helyén 50 férőhelyes nézőteret és önálló színpadtechnikát alakítottunk ki kamaraszínházi jelleggel önálló művészeti estek részére.
Befogadó színházi programunk lehetőséget nyújt táncelőadások és kísérletező performanszok alkotóinak a bemutatkozásra. E program a szabad művészet gyakorlásának szellemében műkődik.

Mezítlábas Galéria
Isadora Duncan múlt század eleji gyakorlata, hogy mezítláb táncolt, bortányt, megütközést keltett szokatlanságával és újszerűségével. Azóta teljesen természetessé vált a modern irányzatokban a mezítlábas tánc. Ez ihlette képző- és iparművészeti kiállításokat bemutató programunk elnevezését. A gyárépületben kialakított stúdiónk sajátos hangulata, a táncosok, a növendékek és vendégeink aktív térhasználata, jelenléte és a sokféle moderntánc és színházi előadás ihlető témát adnak és természetes befogadói közege is egyben a társművészetek alkotóinak és műveiknek.

SEGÍTŐ
Szabad Próbaterem
Meglepetés esték
Kutatói program
Tanítás gyakorló, hospitáló intézmény
Kiállító tér


 


Köszönjük, hogy személyi jövedelemadójának 1% -ával támogatja programjaink megvalósulását.

Orkesztika Alapítvány adószáma: 19701840-1-43

Tudja hogy ön akár 1 forinttal is hozzájárulhat adója 1%-val munkánkhoz?
Kérjük tegye meg!

E felajánlások segítségével olyan közcélú tevékenységünket tudjuk müködtetni, amelyre semmilyen pályázati lehetőség nem áll rendelkezésre.

Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik adójuk 1%-val az Orkesztika Alapítványt támogatták

(adószám: 19701840-1-43).


Fenyves Márk
Kurátóriumvezető
 

 

 

az Orkesztika Alapítvány  - Szóló Tánc és Duó Tánc Fesztivál programjaKiadványainkGyűjteményes :)az 1912-ben alapított 1997-ben újralapított Duncan-Dienes Orkesztikai Iskolalinkekvendégkönyvünk

 

 
Utolsó fissítés:
2007-03-01


Müködési helye:
Mozdulatművészeti Stúdió

E-mail címünk:
info@mozdulatmuveszet.hu
copyright
www.orkesztika.hu,
www.mozdulatmuveszet.hu