Ezen oldalon található adatbázis az Első Magyar Mozdulatművészeti Oldal (és az Orkesztika Alapítvány) tulajdonát képezi. További információért írjon emailt. alapitvany@mozdulatmuveszet.hu

KÖNYVTÁR

MOZDULATMŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNY
Mozdulatművészeti Stúdió

(feldolgozás dátuma: 2006 szeptember 24-ig)

a feldolgozást készíti Bene Bernadett
Szerző Cím Megjelenés Terjedelem Adományozó
Szalai Zoltán A kockától az aktig / Szalai Zoltán 2. átd. kiad. Budapest : Múzsák, 1986 131 p. : ill. ; 22 cm
Maklári József Ábrázoló geometria / Maklári József ; [közread. a] Magyar Képzőművészeti Főiskola Geometriai Tanszék. 2. jav. utánny. Budapest : Tankvk., 1980. 547 p. : ill. ; 24 cm.
Maklári József Szerkesztő geometria Budapest : Tankönyvkiadó, 1978. 459 p.
Balogh Jenő Paál Ákos Rajz és műalkotások elemzése gim.I. oszt 11. kiad. Budapest : Tankönyvkiadó, 1977 255 p.
Beke László (művészettört.) Műalkotások elemzése a gimnázium I-III. osztálya számára / Beke László ; [fotókat kész.] Makky György 3. kiad. Budapest : Tankönyvkiadó, 1988 435 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Gere Zsuzsa, Környeiné Tér - forma - szín. Rajz az általános iskola 5-8. osztálya számára. 8. kiad. 8. kiad. Budapest : Tankvk., 1987 150p Dr.Dienes Gedeon ajándéka Bp.2001.08.28.
Környeiné Gere Zsuzsa-Reegnné Kuntler Teréz Tér - forma - szín. Rajz az általános iskola 5-8. osztálya számára 4. kiad. Budapest : Tankvk., 1983 150p
Dr.Maksay László Műalkotások elemzése : művészetelméleti alapismeretek a gimnázium IV. osztálya számára : kísérleti tankönyv / [írta
Maksay László] ; [a függelék Domonkos Imre munkája]
10. kiad. Budapest : Tankvk., 1979 319, [1] p., VIII. t. : ill. ; 25 cm
Szabó Miklós Hellasz fénykora : Görögország az i. e. V. században / Szabó Miklós ; [a szövegben szereplő prózai idézetek Devecseri Gábor et al. fordításai] 3. kiad. Bp. : Móra, 1982 (Bp. : Athenaeum) 162 p., [4] t.fol. : ill., részben színes ; 29 cm
Dr.Maksay László, Dr.M.Kiss Pál Művészettörténet II.osztály /Román,gót és reneszánsz/ Képző- és Iparműészeti Szakk. 125p

Művészettörténet IV.osztály 7(091) 99p
[összeáll. Soós Klára] Művészettörténet : 1. / [összeáll. Soós Klára] ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Bp. : Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző, 1982 144 p. ill. Lakat Andrea 2003.
Kybalová, Ludmila Képes divattörténet az ókortól napjainkig / Ludmila Kybalová, Olga Herbenová, Milena Lamarová ; [ford. Harmath Anikó] ;
[az előszót Halasi Mária írta
Budapest : Corvina, 1974 600 p. : ill., részben színes ; 23 cm
összeáll. Peternák Miklós Médiatörténeti Szöveggyűjtemény I. Bp. 1994 83p
Szilvitzky Margit A látás élménye : művészeti tanulmányok az Iparművészeti Főiskolán / Szilvitzky Margit Budapest : Nemzeti Tankönyvk., 1995. 119 p. : ill.

A Minta Bp. 2003 56p

Képek és jelképek / Cifka Péter [et al.] ; [szerk. Szabó Éva] Budapest : Móra, 1988 200 p. : ill., részben színes, 22x24 cm + 1 hanglem.
Szentkirályi Zoltán (építész, egyetemi tanár) Az építészet rövid története : az építőipari szakközépiskolák IV. osztálya számára / Szentkirályi Zoltán, Détshy Mihály Budapest : Műszaki Kvk., 1986 1. köt., 249 p.. - 963-10-6763-7
Szentkirályi Zoltán (építész, egyetemi tanár) Az építészet rövid története : az építőipari szakközépiskolák IV. osztálya számára / Szentkirályi Zoltán, Détshy Mihály Budapest : Műszaki Kvk., 1986 2. köt., Képgyűjtemény. - 455 p. : mind ill.. - 963-10-7521-4
Szentkirályi Zoltán, Détshy Mihály Az építészet rövid története/ építőipari szakközépisk. IV.oszt.képgyűjtemény Budapest : Műszaki Kvk., 1986 képgyűjtemény
Gellér Katalin, Keserü Katalin A Gödöllői Művésztelep / Gellér Katalin, Keserű Katalin. - A Gödöllői Művésztelep / Gellér Katalin, Keserű Katalin. -

Kiadás Bőv. kiad. -
[Budapest] : Cégér, 1994, cop. 1987 ([Budapest] : Express-print Kft.). - 255 p. : ill., részben színes ; 24 cm.
Egri Mária A szolnoki művésztelep / Egri Mária Budapest : Képzőműv. Alap, 1977 (Budapest : Kossuth Ny.) 227 l. : ill., részben színes ; 24 cm
Végvári Lajos Az európai művészet története / Végvári Lajos Budapest : Képzőművészeti Kiadó, 1989 181 p., [120] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Guze, Joanna A művészet nyomában / Joanna Guze ; [ford. Fejér Irén ; a magyar művészettörténeti tárgyú kiegészítés Végh János munkája] Budapest : Móra, 1978 353 p., 24 t. : ill. ; 23 cm
Levey, Michael A festészet rövid története : Giotto - Cézanne / Michael
Levey ; ford. Kecskeméti Márt
3. kiad. Bp. : Corvina K., 1983 325 p. ill.
Németh Lajos (1929-1991) (művészettörténész) A XIX. század művészete : A historizmustól a szecesszióig / Németh Lajos Budapest : Corvina, [1974] 225 p. : ill., részben színes ; 24 cm Kállai Lili ajándéka 1997.
Lionel Richard Az expresszionizmus enciklopédiája : Festészet és grafika,
szobrászat,építészet, irodalom, színház, az expresszionista színpad, film, zene / összeáll. Lionel Richard ; [az utószót Aradi Nóra írta
[Budapest] : Corvina, 1987 325 p. : ill., részben színes ; 23 cm
R. Bajkay Éva A konstruktivizmus : válogatás a mozgalom dokumentumaiból / [a dokumentumokat válogatta és szerk., a bevezető tanulmányt írta R. Bajkay Éva] ; [a képeket válogatta Rosch Gábor [Budapest] : Gondolat, 1979 356 p., [56] t.l. : ill., részben színes ; 20 cm
Hajnóczi Gyula (építész, régész) (1920-1996) Irak építészete / Hajnóczi Gyula Budapest : Corvina Kiadó Vállalat, 1974 122, [1] p. : ill. ; 19x17 cm
Pogány Frigyes (1908-1976) Itália építészete / Pogány Frigyes Budapest : Corvina, 1975 130, [2] p. ; 18 cm. Kállai Lili ajándéka 1997.
Szentkirályi Zoltán Az építészet világtörténete 1. köt. / Szentkirályi Zoltán Budapest : Képzőművészeti Alap, 1983, cop. 1980 (Bp. : NYIFÜ : Kossuth) 1. köt. - 327 p.
Szentkirályi Zoltán Az építészet világtörténete 2. köt. / Szentkirályi Zoltán Budapest : Képzőművészeti Alap, 1983, cop. 1980 (Bp. : NYIFÜ : Kossuth) 2. köt. - 354 p.
Gozzoli, Maria Christina Dióhéjban a gótikus művészetről : Építészet, szobrászat,
festészet / [írta ... Maria Christina Gozzoli] ; [ford.
Szántó Tamás] ; [rajzok Mariarosa Conti]
[Budapest] : Corvina, 1990 64 p. : ill., színes ; 20 cm
Conti, Flavio Dióhéjban a román kor művészetéről : Építészet, szobrászat,
festészet / [írta ... Flavio Conti]
[Budapest] : Corvina Kiadó Vállalat, 1989 64 p. : ill., színes ; 20 cm
Conti, Flavio (1943-) [Wie erkenne ich griechische Kunst? (magyar)] Dióhéjban a görög művészetről : Építészet, szobrászat, festészet / [írta ... Flavio Conti] ; [ford. Havas Lujza] ; [rajzok Mariarosa Conti] [Budapest] : Corvina, 1989 63 p. : ill., színes ; 20 cm
Conti, Flavio Dióhéjban az egyiptomi művészetről : építészet, szobrászat,
festészet / [írta ... Flavio Conti] ; [ford. Havas Lujza] ;
[rajzok Mariarosa Conti]
[Bp.] : Corvina, 1989 ([Szeged] : Szegedi Ny.) 63 p. : ill., színes ; 20 cm
Artner Tivadar Ismerkedés a művészettel / Artner Tivadar 2. kiad. Budapest : Móra, 1961 214 p., [32] t. : ill., fekete-fehér ; 17 cm

A művészet világa : vizuális művészetek / ...szerk. Székely Ervin Budapest : Magyar Könyvklub, 2002 384 p. : ill., színes ; 30 cm
Lajta Edit Művészeti kislexikon / [a kötet szerzői Gábor Eszter ... et
al.] ; [szerk. Lajta Edit]
Budapest : Akad. K., 1973 (Budapest : Akad. Ny.) 687 p., [188] t. : ill., részben színes ; 25 cm
szerk. Aradi Nóra A művészet története / Az antik világ / [... magyar változatának főszerk. Aradi Nóra] [Budapest] : Corvina, cop. 1986 308p
Csép Attila, dr. Aradi Nóra A művészet története A rokokótól 1900-ig / [a sorozat magyar változatának főszerkesztőjeAradi Nóra] ; [fordította Csép Attila] [Budapest] : Corvina, 1989 300, [6] p. : ill., színes ; 30 cm

A müvészet története. (Historia del arte. Magy. vált. főszerk. AradiNóra. 9.) [köt.] A századvég és a századelő. [Közrem.] (Láncz Sándor). Budapest : Corvina, 1988 320 p. ; 30 cm.
Aradi Nóra A müvészet története. (Historia del arte. Magy. vált. főszerk. AradiNóra. 6.) [köt.] Az érett reneszánsz. Budapest : Corvina, 1986 315 p. ; 30 cm.
Aradi Nóra A müvészet története. (Historia del arte. Magyar vált. főszerk. AradiNóra. 3.) [köt.] A korai középkor. [Közrem.] (Kádár Zoltán, Entz GézaAntal). Budapest : Corvina, 1988 315 p. ; 30 cm.
Aradi Nóra A XX. század művészete / [munkatárs Jeannine Auboyer et al.] [Bp.] : Corvina, 1993 274 p. ill.

Egyiptom : a fáraók világa / Dorothea Arnold et al. ; szerk.
Regine Schulz, Matthias Seidel ; [ford. Keszthelyi Ágnes,
Körber Ágnes ; a magyar kiad. szerk.: Végh János]
Budapest : Vince, 2001 538 p. : ill. ; 32 cm
Bodo Harenberg, Csorba Csilla Az emberiség krónikája : Robert Jungk kitekintésével a jövőre / [írta és összeállította Brigitte Beier et al.] ; [ford. Bérczes Tibor et al.] ; ..magyar vonatkozású szövegekkel kiegészítette Csorba László et al.] ; [szerk.Bodo Harenberg Budapest : Officina Nova : Kossuth, 1990 1223 p. : ill. ; 30 cm
Felix R. Paturi A technika krónikája / [szerk.] Felix R. Paturi ; [írta és
összeáll. Felix R. Paturi et al.] ; [... magyar vonatkozású
szövegekkel kieg. Greguss Ferenc et al.]
[Budapest] : Officina Nova, [1991] ([Bp.] : Kossuth) 671 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fordította: Horváth Zsuzsa A világ kincsei I. : az emberiség öröksége : a Világörökség részévé nyílvánított kulturális és természeti értékek Budapest : Magyar Könyvklub, 2001- - 215 p. Ill., színes ; 30 cm
Fordította: Striker Judit. A világ kincsei II. : az emberiség öröksége : a Világörökség részévé nyílvánított kulturális és természeti értékek Budapest : Magyar Könyvklub, 2001- - 2001. - 215 p. Ill., színes ; 30 cm
Fordította: Juhász Emese A világ kincsei 3. : az emberiség öröksége : a Világörökség részévé nyílvánított kulturális és természeti értékek Budapest : Magyar Könyvklub, 2001- - 215 p. I., színes ; 30 cm
Fordította: Füleki Anna A világ kincsei 4. : az emberiség öröksége : a Világörökség részévé nyílvánított kulturális és természeti értékek Budapest : Magyar Könyvklub, 2001- - 215 p. I., színes ; 30 cm
Fordította: Juhász Emese A világ kincsei 5. : az emberiség öröksége : a Világörökség részévé nyílvánított kulturális és természeti értékek Budapest : Magyar Könyvklub, 2001- - 215 p. I., színes ; 30 cm
Fordította: Ambrus Éva A világ kincsei 6. : az emberiség öröksége : a Világörökség részévé nyílvánított kulturális és természeti értékek Budapest : Magyar Könyvklub, 2001- - 215 p. I., színes ; 30 cm
Hegyi Gábor (1947-1992) Szentföldi látomások : Keresztény-zsidó párbeszéd / Hegyi Gábor, Markó Iván ; [írták Donáth László ..., Raj Tamás ...] Budapest : Metrum Szerk., 1988 [100] p. : ill., színes ; 31 cm
szerk. Bernáth László, Révész György A pszichológia alapjai / szerk. Bernáth László, Révész György ; [... ill. Taracsák Gábor] 2. jav. kiad. utánny. Budapest : Tertia, 1997, cop. 1994 ([S. l.] : Gellért Ny.) 292 p. : ill. ; 24 cm
szerk. Farkas András és Gyebnár Viktória. - Vizuális művészetek pszichológiája : szöveggyűjtemény Bp. : Tankönyvkiadó, 1994 1994. - 347 p. - Bibliográfiákkal 24 cm
Nagy László Szociálpszichológia / Nagy László Pécs : Comenius, 2003 187 p. ; 24 cm
Trencsényi László (1947-) Művészetpedagógia : elmélet, tanterv, módszer / Trencsényi László Budapest : OKKER K., 2000 361 p. : ill. ; 24 cm
összeáll. TasnádiAttila A Nemzeti Kulturális Alapprogram Évkönyve, 2000 / [összeáll. TasnádiAttila...] ; [köszöntő Jankovics Marcell] 2001 Budapest : Nemzeti Kulturális Alapprogram, [2002] 443 p. : ill. ; 23 cm

Ezerszínű világ : dolgozatok a neveléstörténet köréből / szerk. és a bev. írta Kéri Katalin Pécs : JPTE - Tanárképző Intézet, 2000 197 p. ; 24 cm
Kéri Katalin Távoli tájak, ismeretlen gyerekek / Mozaikok a nevelés történetéből III. / szerk., magyarázó szövegekkel ellátta Kéri Katalin Pécs : JPTE - Tanárképző Intézet, 1997 167, [1] p. ; 24 cm
Diamond, Harvey Testkontroll : életerő életfogytig / Harvey & Marilyn Diamond ; [ford. Domján Ferenc és Domján Andrea] Budapest : Agykontroll, 1990 217, [7] p. ; 22 cm Dr. Dienes Gedeon ajándéka Bp.2001.08.28.

Mozgás-Újranevelő Alexander-pszichofizikai módszer Bp. Alexander Alapítványi Iskola és Stúdió Türelem Háza 25p.
Haider Edit Kovács Ágnes Bújj, bújj, zöld ág... : népi gyermekjátékok / [a kötet anyagát vál. és a játékokat feldolg. Haider Edit] ; [népzenei munkatárs Borsai Ilona] ; [szerk. Kovács Ágnes] ; [Matkó Katalin rajzaival] 2. kiad. Budapest : Móra, 1983, cop. 1976 222 p. : ill. ; 24 cm
Pesovár Ernő, 1926- A magyar nép táncművészete Néptánciskola Pesovár Ernő, Lányi Ágoston Utánny. Budapest : NPI, [1977] 205p. ill. 24 cm
Pesovár Ernő A magyar nép táncművészete : Néptánciskola / Pesovár Ernő, Lányi Ágoston ; [... a jelírás és szöveges leírás útmutatója Szentpál Mária munkája] Utánny. [Budapest] : NPI, 1981 205p. ill. 24 cm
Pesovár Ernő, Lányi Ágoston, A magyar nép táncművészete Néptánciskola II. Utánny. [Budapest] : NPI, 1978 328p.
Pesovár Ernő, Lányi Ágoston, A magyar nép táncművészete Néptánciskola II. Utánny. [Budapest] : NPI, 1981 328p.

A kultúra világa 3. pótköt. Sport- és testkultúra. A tánc. A világ népei / [főszerk. Lukács Ernőné] ; [szerk. Alexits György, Babics Antal, Pozsgai József, Vályi Rózsi, Detre Józsefné] Budapest : Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1965 958 p., 2 t. ; 25 cm Lakat Andrea 2000.
Szent-Andrássyné Pektor Gabriella Labdára fel! : korhatár nélkül : tartásjavitó, izomerősitő gyakorlatok ... Gymnastik Ball-al ... / Szent-Andrássyné Pektor Gabriella ; [afotókat kész. Szent-Andrássy Imre] Budapest : Litograph, 1995 90 p. : ill. ; 20 cm
Becsy Bertalan Sarolta Mozgásos játékok és oktatásuk : egységes jegyzet : kézirat / BecsyBertalan Sarolta, Esküdtné Sebestyén Ildikó ; [szerk. Becsy Bertalan Sarolta] ; [a rajzokat kész. Antal Barnabásné] ; [kiad. a] Tanítóképző Főiskolák 12. kiad Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995 311 p. : ill. ; 24 cm
Donáth Ferenc, Dr.Hamza István, Torna az iskolában / Donáth Ferenc [et al.] ; [az ábrákat rajz. Molnár Ferenc] ; [kiad. a Magyar Testnevelési Egyetem] Budapest : Magyar Testnevelési Egyetem, 1996 208 p. : ill. ; 23 cm
Buttás Pál. Játékok, sportjátékok : [1. köt.] / [Szerk. Császi Sándor] [Bp.] : Tankönyvkiadó, 1985 1-97 p. 2 t.
Buttás Pál. Játékok, sportjátékok : [2. köt.] / [Szerk. Császi Sándor] [Bp.] : Tankönyvkiadó, 1985 99-222p 2t.
Kerezsi Endre Gimnasztika : Rend- és előkészítő gyakorlatok : Modern gimnasztika / Kerezsi Endre ; [közrem. Antal József et al.] 3. jav. és bőv. kiad Budapest : Sport, 1968 586 p. : ill. ; 25 cm
Katics László Erőedzés elmélete és gyakorlata / Katics László, Lőrinczy Dénes, Harsányi László Pécs : Szerző, 2001 223 p. : ill. ; 30 cm
szerk. Gyulai István Idősebbek is elkezdhetik... : tévétorna / [szerk. Gyulai Istv Budapest : RTV-Minerva, 1977 (Budapest : Zrínyi Ny.) 131 l. : ill. ; 21x22 cm E.Kovács Éva ajándéka Bp. 1996.
Pinckney, Callan. Callanetics (magyar) Callanetics / Callan Pinckney ; mtárs Sallie Batson ; fotók Gary Moody 10. kiad. Budapest : M. Kvklub, 1996 191 p. ill. 28 cm
Black, Sara A harmonikus test : hogyan legyünk hajlékonyak, erősek és egészségesek / Sara Black ; Antonia Deutsch fotóival ; [ford. Fery Vera] [Budapest] : Magyar Könyvklub, [1997] 144 p. : ill. ; 29 cm
Parker, Steve A csontváz : [az állatok és az ember csontvázának fejlődése, felépítése és működése] / Steve Parker ; [fényképek Des és Jeu Bartlett et al.] ; [ford. Korsós Zoltán] Bp. : Park, 1990 63 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Király Sándor Szerkesztő anatómia : II. Érzékszervek anatómiája Érzékelés élettana Kézirat / Király Sándor ; [Közread. a MIF] Bp. : Tankönyvk., 1985 84 p. ill.
Attenborough, David Frederick Az élő bolygó : A Föld mai arculata / David Attenborough ; [ford. Szilágyi Tibor] [Bp.] : Novotrade, 1989 (Bp. : Egy. Ny.) 323 p. : ill., színes ; 25 cm
Lendvai L. Ferenc (1937-) (filozófiatörténész) A gondolkodás története / Lendvai L. Ferenc 3. átd. kiad. Budapest : Móra, 1989 228, [28] p. : ill. ; 24 cm
B.Vörös Gizella Egy univerzális értelmiségi : Vitányi Ivánnak születésnapjára / szerk. B. Vörös Gizella ;[grafikák Papp Gábor] Budapest : MTA Szociológiai Kutató Intézete, 1995 288 p. : ill. ; 21 cm Dr.Dienes Gedeon ajándéka Bp.1997.
Frankl, Viktor Emil Orvosi lélekgondozás : a logoterápia és az egzisztencia-analízis alapjai / Viktor E. Frankl Bp. : UR, 1997 272 p. : ill. ; 20 cm Jakabffy Zoé ajándéka 2000. 02. 05.
Magyar Jégsport Szövetség Műkorcsolyázás és jégtánc / [a Magyar Jégsport Szövetség megbízásából írta, illetve ford. Terták Elemér] Budapest : Sport, 1981 230 p. : ill. ; 17 cm
Fási Katalin Talpmasszázs otthon / Fási Katalin Utánny. [Bp.] : Kossuth K, 1992 77 p. ; 18 cm
Szabó Orsolya Pegazus szárnyán versek Bp., Pegazus, 1993. 50p.
Szabó Orsolya Festékek, versek / Szabó Orsolya Szeged : Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Kiadó, 1996 61, [3] p. : ill. ; 19 cm
Pilinszky János (1921-1981) Széppróza / Pilinszky János ; [szerk., a szöveget gond., a mutatókat kész. és az utószót írta Hafner Zoltán] Budapest : Századvég Kiadó, 1993 252 p. ; 23 cm
Pudovkin, V. J. A filmrendező és a filmszínész művészete / V. I. Pudovkin ; vál., szerk. és jegyzetekkel ellátta Homoródy József Bp. : Gondolat, 1965 258 p., 16 t. ill. E.Kovács Éva ajándéka Bp. 1996.
Vekerdy Tamás (1935-) A színészi hatás eszközei Zeami mester művei szerint : lélektani elemzés / Vekerdy Tamás 2. jav. kiad. Budapest : Gondolat, 1988, cop. 1974 383 p. : ill. ; 18 cm
Hevesi Sándor, 1873-1939 Az előadás, a színjátszás, a rendezés művészete / Hevesi Sándor ; [vál., sajtó alá rend. és jegyz. Staud Géza] ; [bev. Kazimir Károly] Budapest : Gondolat Könyvkiadó, 1965 407 p., 1 t. ; 20 cm E.Kovács Éva ajándéka Bp. 1996.
Hevesy Iván (1893-1966) (műkritikus, esztéta, fotóművész) A filmjáték esztétikája és dramaturgiája / írta Hevesy Iván ; [utószó Gyertyán Ervin] Reprint kiad. - [Budapest] : Múzsák : Magyar Filmintézet, [1985] 217, XIX p. ; 16 cm
Gál György Sándor (1907-) Liszt Ferenc életének regénye / Gál György Sándor. Bp. : Zeneműk., 1979. 718 p. ; 19 cm. Lakat Andrea 2001.
Keszi Imre (1910-1974) (író, kritikus, zenetudós, műfordító) A végtelen dallam : Wagner életregénye / Keszi Imre 4. kiad. Budapest : Zeneműkiadó, 1972 461, [3] p. ; 19 cm Lakat Andrea 2001.
Bókay János Bohémek és pillangók : Puccini életregénye / Bókay János 8. kiad Budapest : Zeneműkiadó Vállalat, 1973 599 p. ; 19 cm Lakat Andrea 2001.
Láng György (1908-1976) Beethoven tavasza / Láng György ; [sajtó alá rend. Majtényi Zoltán] Budapest : Móra, 1973 349 [3] p., [8] t. : ill. ; 21 cm Lakat Andrea 2001.
Goldschmidt, Harry Franz Schubert : életrajz / Harry Goldschmidt Budapest : Gondolat, 1962 402 p., [44] t. : ill. ; 19 cm Lakat Andrea 2001.
Gál György Sándor Mesél a bécsi erdő : a keringő és a Strauss-család regénye / Gál György Sándor, Somogyi Vilmos 5. kiad. Budapest : Zeneműkiadó, 1978 573 p. ; 19 cm Lakat Andrea 2001.
Werfel, Franz (1890-1945) Verdi : az opera regénye / Franz Werfel ; [ford. Barát Annie] 5. kiad. Budapest : Zeneműkiadó, 1974 410, [2] p. ; 19 cm Lakat Andrea 2001.
Falk Géza (1899-?) Mindentudó zenei zsebkönyv : a zenében továbbfejlődni kívánó művelt nagyközönség és a zene tanulói részére / Falk Géza Budapest : Rózsavölgyi és Társa, [1935] 246 p. ; 27 cm Lakat Andrea 2001.
Bartók Béla (zeneszerző, zg.) In memoriam Igor Stravinsky / Bartók Béla [et al.] ; [szerk. RévészDorrit] Budapest : Zeneműkiadó Vállalat, 1972 133 p., 2 t. : ill. ; 25 cm Lakat Andrea 2001.
Kesztler Lőrinc (1892-1978) Összhangzattan : a klasszikus zene elmélete / írta Kesztler Lőrincösszhangrendjének Budapest : Zeneműkiadó Vállalat, cop. 1952 [4], 342 p. : ill., kotta ; 24 cm

Általános- és zenepszichológiai szöveggyűjtemény / összeáll. VeczkóJózsef ; [kiad. a] Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Budapest : Tankönyvkiadó, 1983 284 p. ; 24 cm
Körber Tivadar Az európai zene története a középkortól a XX. századig / Körber Tivadar ; [közread. az] Állami Balett Intézet Budapest : Tankvk., 1987 64 p. : ill. ; 24 cm
Körber Tivadar Az európai zene története a középkortól a 20. századig / Körber Tivadar ; [közread. a] Magyar Táncművészeti Főiskola 2. jav. kiad. [Budapest] : Nemz. Tankvk., 1997 115 p. : ill. ; 24 cm
Deyries, Bernard Rajzos zenetörténet az őskortól napjainkig / Bernard Deyries, Denys Lemery, Michael Sadler ; magyar változat Révész Dorrit ; [... Fantó Lilla fordításának felhasználásával készült] Budapest : Zeneműkiadó, 1985 137 p. : ill., színes ; 29 cm
Szabó Orsolya A tested zene Bp., 1996 43p
Babits Mihály (író, költő) Jónás könyve és más költemények : pályakép versekkel / Babits Mihály ; a kötetet szerk., a pályaképet írta, a művek szövegét sajtó alá rend. és a jegyzeteket összeáll. Melczer Tibor [Budapest] : Ikon Kiadó, 1993 112 p. : ill. ; 28 cm
Babits Mihály Babits Mihály levelezése : 1911-1912 / sajtó alá rend. Sáli Erika Budapest : Magyar Könyvklub, 2003 562 p. : ill. ; 21 cm
Gáldi László (1910-1974) Ismerjük meg a versformákat! / Gáldi László 2. kiad. - Budapest : Móra, 1993 189, [3] p. ; 24 cm

Iparművészeti Főiskola Kommunikációs Készségfejlesztő Tréning Bp., 1999. 64p. Fenyves Márk

Nemzeti alaptanterv : NAT : [Művészetek] [Bp.] : Korona Kiadó, 1995 43 p. : ill. ; 28 cm Fenyves Márk
Várszegi Tibor Fordulatok : Hungarian Theatres 1992 I. / [szerk. Várszegi Tibor] ; [társszerk. Sándor L. István] ; [szerzők Székely [Budapest] : [Magánkiad.], [1992] 245 p. : ill. ; 24 cm Fenyves Márk
Várszegi Tibor Fordulatok : Hungarian Theatres 1992 II. / [szerk. Várszegi Tibor] ; [társszerk. Sándor L. István] ; [szerzők Székely [Budapest] : [Magánkiad.], [1992] [12], 249-532 p.
: ill. ; 24 cm
Fenyves Márk
Várszegi Tibor Félúton Bp., 1994 98p. Fenyves Márk

Csajkovszkij A Diótörő Bp., 2001. 15p.
Mészáros Tamás (kritikus) (1947-) Markó táncszínháza / Mészáros Tamás ; [a fotókat kész. Bánkuti András et al.] Budapest : Múzsák, [1984] 118 p. : ill. ; 27 cm Dr. Dienes Gedeon ajándéka Bp.2000.01.05.

Az állami Balett Intézet klasszikus balett programja I.-IX. évfolyamig Budapest : Planétás : Magyar Táncművészeti Főiskola, 1997 39p. Fenyves Márk
Duró Győző A Noról, öt tételben fénymásolt 26p.

A művészi torna kapcsolata az esztétikus sportágakkal és a szinpadművészettel / táncművészet,pantomimszinészi mozgás/ művészi torna és a modern gimnasztika kapcsolata
82p. Fenyves Márk
Fodorné Baka Erzsébet Esztétikus torna előadás és bemutató Ráckeve, 1997. 33p, Fodorné Baka Erzsébet
Farkas Edit Történelmi társastánc 1 : alaplépések és etűdök / Farkas Edit 2. változatlan kiad. [Budapest] : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996- 111 p.
Farkas Edit Történelmi társastánc2 : XIX. Századi társastáncok / Farkas Edit ; [közread. az] Állami Balettintézet 2. kiad. [Budapest] : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1986 201 p. : ill. 24cm
Bretus Mária (1943-) A balett-technika alapjai / Bretus Mária, Zórándi Mária Budapest : Planétás : Mezőgazda, [2003], cop. 1998 (Győr : Széchenyi) 178 p. : ill. ; 24 cm
Lőrinc György, 1917-1996. szerk. A klasszikus pas de deux metodikája / Szerk. Lőrinc György 3. kiad. Bp. : Tankönyvkiadó, 1996 178p
Sebestyén Katalin A klasszikus balett módszertana / írta Sebestyén Katalin ; [a tananyagot a Magyar Táncművészeti Főiskola Klasszikus Balett Tanszéke áll. össze Lőrinczné Merényi Zsuzsa könyve alapján] Budapest : Planétás : Magyar Táncművészeti Főiskola, 1997 132 p.
Sebestyén Katalin A klasszikus balett módszertana / írta Sebestyén Katalin ; [a tananyagot a Magyar Táncművészeti Főiskola Klasszikus Balett Tanszéke áll. össze Lőrinczné Merényi Zsuzsa könyve alapján] Budapest : Planétás : Magyar Táncművészeti Főiskola, 1997 207 p.
Sebestyén Katalin A klasszikus balett módszertana / írta Sebestyén Katalin ; [a tananyagot a Magyar Táncművészeti Főiskola Klasszikus Balett Tanszéke áll. össze Lőrinczné Merényi Zsuzsa könyve alapján] Budapest : Planétás : Magyar Táncművészeti Főiskola, 1997 203p.
Németh András Bevezetés a nevelés történeti és elméleti kérdéseibe táncpedagógusokszámára / Németh András Budapest : Planétás : M. Táncműv. Főisk., cop. 1997 134 p. ; 24 cm
Banes, Sally Terpszikhoré tornacsukában : az amerikai posztmodern tánc / Sally Banes ; [ford. Galamb Zoltán] Budapest : Planétás, cop. 2000 257 p. : ill. ; 24 cm
Humphrey, Doris A koreografálás művészete / Doris Humphrey ; [ford. Urbán Mária] Budapest : Planétás, 2000 131 p. : ill. ; 24 cm
Körtvélyes Géza (1926-) Művészet, tánc, táncművészet / Körtvélyes Géza Budapest : Planétás, 1999 161 p. : ill. ; 24 cm
Szécsényiné Fekete Irén Művészi gimnasztika táncosoknak / Szécsényiné Fekete Irén Bp. : Planétás, 1999 103 p. : ill. ; 24 cm
Lewis, Daniel José Limón tánctechnikája / Daniel Lewis ; [ill. Edward C. Scattergood] ; [ford. Dienes Gedeon] Budapest : Planétás, 2000 225 p. : ill. ; 24 cm Dr. Dienes Gedeon ajándéka Bp.2000.12.21
Fügedi János Lábán-kinetográfia balett-táncosoknak : alapfok / Fügedi János ; [fotó Csillag Pál] Budapest : Planétás : Magyar Táncművészeti Főiskola, cop. 1998 107 p. : ill. ; 24 cm
Fuchs Lívia Fejezetek a modern tánc történetéből / írta és szerk. Fuchs Lívia Bp. : Magyar Művelődési Intézet, 1995 199 p. ; 24 cm Fenyves Márk
Mády Ferenc (1947-) Egészségről táncosoknak / Mády Ferenc Budapest : Planétás : Magyar Táncművészeti Főiskola, cop. 1998 ([Budapest] : Képíró Kft.) 111 p. : ill. ; 24 cm
Nádasi Myrtill Nádasi Ferenc : 1893-1966 : Emlékezések a mester születésének 100 éves évfordulójára / szerk. Nádas Myrtill Bp. : Magyar Táncművészeti Főiskola, [1993] 52 p. : ill. ; 24 cm

Harangozó Gyula emlékkönyv / [szerk... Szúdy Eszter] ; [a felvételeket kész. Vajda M. Pál et al.] [Budapest] : Magyar Táncművészeti Főiskola, 1994 100 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Molnár Hajnalka Molnár István és az avantgárd : egy "ismeretlen" expresszionista táncos / [az előszót, az utószót irta, és a dokumentumokat összeáll.] Molnár Hajnalka Budapest : Planétás, cop. 1998 80 p. : ill. ; 24 cm
Kaán Zsuzsa Egyetemes tánctörténet I. : A táncművészet története az őskortól a XIX. század végéig / Kaán Zsuzsa ; [közread. az] Állami Balettintézet Budapest : Tankönyvkiadó, 1990- 96p : 24cm
Bánky Dóra, Horváthné Pedagógiai és pszichológiai alapismeretek táncpedagógusok részére / Horváthné Bánky Dóra Bp. : Tankvk. ; 1991 105 p. ; 24 cm
Moore, Alex Társastánc : európai táncok / Alex Moore ; [ford. Szilvássy Gábor, Benkő Mártonné és Juhász Erzsébet Budapest : Zenemükiadó, 1985 334 p. ; 19 cm. Dr.Dienes Gedeon ajándéka Bp.1996.július
Angelus Iván Táncoskönyv : 41 400 szó gyerekekről, felnőttekről, pedagógiáról, kreatív gyerektánc tanításról / Angelus Iván ; [ill. Roskó Gábor] [Budapest] : [Angelus I.], [1998] 235 p. : ill. ; 21 cm Fenyves Márk
Nizinskij, Vaclav Fomic (1889-1950) (balett-táncos, koreográfus) Füzetek : Az érzés / Vaclav Nizsinszkij ; [ford. és a jegyzeteket írta Szántó Judit] ; [a versbetéteket ford. N. Kiss Zsuzsa] ; [az előszót írta Cenner Mihály] Budapest : Európa, 1997 262,[3] p. : ill., fotók ; 21 cm Nijinsky Tamara Bp.1997
Jeszenszky Endre Dzsessz-tánc/ Balett zsebszótár Bp., Aesculart 29p + 93p
ifj.Oláh Gusztáv Szántó Ferenc Magyar balettek M.Kir.Operaház Bp., Officina 53p Boros László könyvtárából a család ajándéka
Vályi Rózsi A magyar balett történetéből / szerk Vályi Rózsi Budapest : Művelt Nép, 1956 320 p.,sztlan t. : ill. ; 19 cm Dr.Dienes Gedeon ajándéka Bp. 2001.08.28.
Vályi Rózsi Balettok könyve / Vályi Rózsi Budapest : Gondolat, 1980 556 p. : ill. ; 21 cm Dr.Dienes Gedeon ajándéka Bp. 2000.01.05.
Vályi Rózsi Balettek könyve / Vályi Rózsi, Szenthegyi István, Csizmadia György 2., bőv. kiad. Budapest : Gondolat Könyvkiadó, 1961 501 p., 40 t : ill. ; 20 cm
Koegler, Horst Balettlexikon / Horst Koegler ; a magyar kiadást szerkesztette Körtvélyes Géza ; [az új magyar címszavakat írta Dienes Gedeon et al.] ; [fordította Gelencsér Ágnes, Manherz Zoltán, Szentpál Mária] Átdolg. kiad. - Budapest : Zeneműkiadó, 1977 779 p. ; 21 cm Berczik Sára ajándéka Bp.1996.
Dienes Gedeon A színpadi tánc története Magyarországon / [szerk. Dienes Gedeon, Fuchs Lívia] [Budapest] : Múzsák, 1989 381 p. : ill., fotók ; 24 cm Dr.Dienes Gedeon Bp.2000.01.05.
Dienes Gedeon A színpadi tánc története Magyarországon / [szerk. Dienes Gedeon, Fuchs Lívia] [Budapest] : Múzsák, 1989 381 p. : ill., fotók ; 24 cm Dr.Dienes Gedeon Bp.1996.július
Láng Miklós Tánc-írás : mozdulat-művészek, régi és új gimnasztikával, valamint általában testkultúrával és tánccal foglalkozók számára / írta és szerk. Láng Miklós Budapest : [Ritter Ny.], 1932 28 p. : ill. ; 23 cm Dr.Dienes Valéria Orkesztikai Iskola
Berczik Sára A gyermek harmóniája : Berczik Sára esztétikus testképző módszere / [Berczik Sára módszerét ... leírta] Sákovicsné Dömölky Lídia ; [a fotókat kész. Szegő Erika] Budapest : Sport, 1990 195 p. : ill. ; 15x20 cm Berczik Sára ajándéka Bp.1996.
Berczik Sára (1906-) Mozgásfejlesztő és tartásjavító gimnasztika : módszertani útmutató a 3-10 éves korosztály testi neveléséhez / [a módszert feld. és leírta] Berczik Sára [és Sákovicsn Dömölky Lídia] ; [Budapest] : Művel. és Közokt. Min., 1992 100 p. : ill. ; 20 cm Fenyves Márk
Berczik Sára (1906-) Mozgásfejlesztő és tartásjavító gimnasztika : módszertani útmutató a 3-10 éves korosztály testi neveléséhez / [a módszert feld. és leírta] Berczik Sára [és Sákovicsn Dömölky Lídia] ; [Budapest] : Művel. és Közokt. Min., 1992 100 p. : ill. ; 20 cm Berczik Sára ajándéka Bp.1996.
Dienes Valéria (1879-1978) Dienes Valéria önmagáról / [szerk. és az életrajzi bevezetőt írta] Szabó Ferenc Szeged : Agapé, 2001 288 p. ; 17 cm

Dienes Valéria / a bev. tanulmányt írta, a kötet anyagát gyűjtötte és összeáll. Töttős Gábor] 894.511-94 929: 1Dienes V. 929: 51Dienes V. 79 p. : ill. ; 20 cm

Remembering Isadora Duncan / [szerk. Fenyves Márk, Pálosi István] Budapest : Orkesztika Alapítvány, 2002 ([S.l.] : Edri Kft.) 128 p. : ill. ; 21 cm
Dienes Valéria Az orkesztika iskola története képekben / Dienes Valéria írásaiból vál. Fenyves Márk Budapest : Orkesztika Alapítvány, 2001 133 p. : ill. ; 21 cm
Dienes Gedeon Pál (1914-2005) (művelődéskutató, tánctörténész, nyelvész) A mozdulatművészet története / Dienes Gedeon Budapest : Orkesztika Alapítvány, 2001 169 p. : ill. ; 21 cm
Dienes Valéria (1879-1978) A plasztika profil tagozata / Dienes Valéria ; Fenyves Márk ill. Budapest : Orkesztika Alapítvány, 2000 97 p. : ill. ; 21 cm
Dienes Valéria (1879-1978) (filozófus, matematikus) Orkesztika - mozdulatrendszer / Dienes Valéria ; szerk. és bevezetéssel ell. Dienes Gedeon [Budapest] : Planétás, [1996] 163 p. : ill. ; 24 cm Dr.Dienes Gedeon ajándéka
Ungaro Alycea (fizikoterapeuta) Pilates-módszer : a mozgásban lévő test / Alycea Ungaro Budapest : Magyar Könyvklub, 2003 175 p. : ill. ; 25 cm
Elora Danen Egyensúly : Segítség a test-lélek és a vázrendszer egyensúlyához Bp., 2002 64p : ill.
Nesztor Iván Ritmusjáték és jazzdobolás 1. nyomtatott kotta : Alap-és középfokú ismeretek 1. / a gyakorlatokat készítette és összeáll. Nesztor Iván Budapest : Ed. Musica, 1983 52 p. ; 29 cm
Nesztor Iván Ritmusjáték és jazzdobolás 2. nyomtatott kotta : Alap-és középfokú ismeretek 2. / a gyakorlatokat készítette és összeáll. Nesztor Iván Budapest : Ed. Musica, 1983 48 p. ; 29 cm
Bányay Lajos Jazzdobiskola nyomtatott kotta : A táncdobolás alapismeretei / Bányay Lajos Budapest : Zeneműkiadó, 1969 87 p. ; 31 cm
szerk. Gulyás Istvánné Az antik Róma napjai : Olvasókönyv / [szerk. Gulyás Istvánné] 4. kiad. Bp. : Tankvk., 1989. 363 p., [8] t. : ill. ; 24 cm.
László Gyula (1910-1998) (régész, festő, művészettörténész) 50 rajz a honfoglalókról / László Gyula ; a szerző rajzaival Budapest : Móra, 1982 105 p. : ill. ; 20x28 cm
Clark, Kenneth Az akt : Tanulmány az eszményi formáról / Kenneth Clark ; [ford. Várady Szabolcs] [Budapest] : Corvina, 1986 397 p. : ill. ; 25 cm
Blunt, Anthony Művészet és teória Itáliában : 1450-1600 / Anthony Blunt ; [ford. Papp Mária] Budapest : Corvina, 1990 150 p. : ill. ; 18 cm
Bhante, Satori A sintoizmus / Bhikkhu Satori Bhante ; [ford. Kéri Elemér] Budapest : Gondolat, 1990 98 p. : ill. ; 20 cm
Deákfalvi Sarolta Művészeti ismeretek 1 Viselettörténet Deákfalvi Sarolta. 3. kiadás Budapest Könnyűipari Műszaki Főiskola, Ruhaipari Tanszék 1988 279p
Bajnóczi Beatrix Tests, tips and tricks : angol tesztkönyv felvételire és
nyelvvizsgára tanácsokkal és magyarázatokkal / Bajnóczi
Beatrix, Kiss Anikó, Haavisto Kirsi
Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996 159 p. : ill. ; 24 cm
Budai László (egyetemi tanár, tankönyvíró) Angol nyelvtani gyakorlatok : Gimnázium I-IV. / Budai László Budapest : Tankönyvkiadó Vállalat, 1988 174 p. ; 20 cm
Csanádi Ferencné Angol nyelvtani gyakorló a TTK szaknyelvi jegyzeteihez. 6. utánny. Bp, 1983 131 p.
Budai László Angol nyelvtan a középiskolák számára / [Budai László, Radványi Tamás] 14. kiad. Budapest : Tankönyvkiadó Vállalat, 1987 216 p. : ill. ; 20 cm
Kóczy László Textilvegyipari anyag- és áruismeret / írta Kóczy László Budapest : Műszaki Kiadó, 1981 186 p.
Marosi József Mechanikai technológia 2 / írta Marosi József Budapest : Műszaki Kiadó, 1985 166 p.
Marosi József Mechanikai technológia 1 / írta Marosi József Budapest : Műszaki Kiadó, 1985 149 p.
Marosi József Kémiai technológia 1 / írta Marosi József, Tánczos Ildikó Budapest : Műszaki Kiadó, 1984 267 p.
Gyapjas Ferenc Lineáris algebra és geometria / Gyapjas Ferenc ; [közr. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1981 258 p. : ill. ; 24 cm
Gáspár Emma Kémiai technológia II. : a könnyűipari vegyészeti szakközépiskolák textilvegyipari ágazatának IV. osztálya számára / Gáspár Emma, Kézdy Árpád Budapest : Műszaki Könyvkiadó, 1984 245 p. : ill. ; 24 cm
Varga László Rendszerprogramozás : 1. / Varga László 6. utánny. Bp. : Tankönyvkiadó, 1980 175 p.
Földesi Tamás Dialektikus materializmus. Egységes jegyzet. Utánny. Bp, 1982 166 p.
Hack Frigyes Számítástudományi alapvetés. 3. utánny. Bp, 1980 184 p.
Karvasz Gyula Analízis IV. / Karvasz Gyula Utánny. Bp. : Tankönyvkiadó, 1980 197 p. ; 24 cm
Dringó László Numerikus analizis / Dringó László ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar. 2. kiad. Budapest : Tankvk., 1981 178 p.
Varga László (1931-) (matematikus) Rendszerprogramozás III. / Varga László Budapest : Tankönyvkiadó, 1980 180 p. ; 24 cm
Varga László (1931-) (matematikus) Rendszerprogramozás II. / Varga László 4. változatlan utánny. - Budapest : Tankönyvkiadó, 1980 228 p. : ill. ; 24 cm
Jókai Mór Török világ Magyarországon / Jókai Mór ; [sajtó alá rend. Oltványi Ambrus] Bp. : Akadémiai Kiadó, 1963 414 p., 4 t. ; 19 cm
Jókai Mór A fehér rózsa ; A janicsárok végnapjai : 1854 / Jókai Mór ; [sajtóalá rend. Gergely Gergely] Budapest : Akadémiai, 1962 394 p. ; 19 cm
Jókai Mór Politikai divatok : (1862-63) / Jókai Mór ; [sajtó alá rend. Szekeres László] [Budapest] : Akadémiai Kiadó, 1963 488 p. ; 19 cm
Jókai Mór Szegény gazdagok / Jókai Mór Budapest : Akadémiai Kiadó, 1962 535 p., 2 t. ; 19 cm
Margit (Navarra : királyné) (1527-1549)(1492-1549) Heptameron : [L'Heptameron] : [Novellaciklus] / [Ford. és a jegyz. :Antal László] ; [vers[ford.] Lothár László] 2. kiad Bp. : Európa, 1970 414 p. ; 21 cm
Móricz Zsigmond Móricz Zsigmond válogatott elbeszélései / Móricz Zsigmond Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1951 XXVII, 299 p.
Balzac, Honoré de Gobseck (magyar) Gobseck ; Goriot apó / Honoré de Balzac ; [ford. Déry Tibor, Lányi Viktor] ; [az utószót Bajomi Lázár Endre írta] Budapest : Európa, 1979 314, [4] p. ; 21 cm
vál. Borbás Mária Halhatatlan szerelmesek : Tizenkilencedik századi elbeszélések / [vál. Borbás Mária] ; [ford. Antal László et al.] [Budapest] : Európa, 1983 338 p.
Jókai Mór Az arany ember : 1872 I. kötet / Jókai Mór ; [sajtó alá rend. Oltványi Ambrus] Kritikai kiad. - Budapest : Akadémiai, 1964 303 p.
Jókai Mór Az arany ember : 1872 II. kötet / Jókai Mór ; [sajtó alá rend. Oltványi Ambrus] Kritikai kiad. - Budapest : Akadémiai, 1964

Jókai Mór (író) Eppur si muove. És mégis mozog a föld / Jókai Mór [Bp.] : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1954 682 p. ; 20 cm
Kästner, Erich Emil und die Detektive (magyar) Emil és a detektívek / [ford. Déry Tibor]. A két Lotti / Erich Kästner ; [ford. Tóth Eszter, Török Sándor] ; [utószó Földes Anna] ; [ill. Walter Trier] Budapest : Móra Kiadó, 1961 279 p. ; 21 cm
Arató Péter Elektronika : (Logikai hálózatok) / Arató Péter 2. változatlan utánny. Bp. : Tankönyvkiadó, 1980 186 p. : ill. , 24 cm
Dringó László Bevezetés a matematikába. Egységes jegyzet. 4. utánny. Bp, 1978 287 p.
Szerk., átdolg. Poór József. Történelmi materializmus. Szerk., átdolg. Poór József. Egységes jegyzet. Utánny. Bp, 1982 214 p.
Baróti György. Valószínűségszámítás írta Baróti György [et al.]. 4. kiad. Budapest Tankönyvkiadó 1984 278 p.
Vincze István (1912-) (matematikus) Matematikai statisztika / Vincze István 5. változatlan utánnyomás Budapest : Tankönyvkiadó, 1981 367 p. ; 24 cm
Bagyinszkiné Orosz Anna Példatár a bevezető fejezetek a matematikába c. tárgyhoz / Bagyinszkiné Orosz Anna, Csörgő Piroska, Gyapjas Ferenc Budapest : Tankönyvkiadó, 1981 124 p. ; 24 cm
Leindler László Analízis. 1. Egységes jegyzet 4. utánny. Bp., 1980 315 p.
Fóthi Ákos Bevezetés a programozáshoz : Kézirat / Fóthi Ákos 3., változatlan kiad. Budapest : Tankönyvkiadó, 1986 101 p. : ill. , 24 cm
Hack Frigyes Fejezetek az informatikából / Hack Frigyes Budapest : Tankönyvkiadó, 1982 144 p.
Dénes Magda (1908-) Egyetemes neveléstörténet a tanító- és óvónőképző intézetek számára / [írta Dénes Magda] 2. kiadás Budapest : Tankönyvkiadó, 1961 1. köt., 1961. - 152 p. 24 cm
Hegedüs Margit Női szabó szakmai ismeretek az iparitanuló isk. 1-3. oszt. számára / [Hegedüs Margit, Feketéné Hajdu Erzsébet] Budapest : Műszaki Kiadó, 1961 222 p. : ill. ; 24 cm
Feketéné Hajdu Erzsébet Női szabóipari szakrajz az iparitanuló iskola 1-3. osztály számára / Feketéné Hajdu Erzsébet ; Hegedüs Margit Budapest : Műszaki Könyvkiadó, 1961 272 p., 7 t. ; 24 cm
Gárdonyi Zoltán Énekeskönyv és szakmódszertan a tanítóképző intézetek számára / [Gárdonyi Zoltán, Kapi-Králik Jenő] 2. kiad. Budapest : Tankönyvkiadó, 1960 192 p. ; 23 cm
Galla Endre A rajzolás és tanításának módszere a tanítóképző intézetek számára / [Galla Endre, Tóth Mihály] 2. kiad. Budapest : Tankönyvkiadó, 1961 227 p., 72 t. ; 23 cm
Berecz János Az ifjúsági mozgalom nevelőmunkája : kézirat / szerk. Berecz János,Nádor György Budapest : Tankönyvkiadó, 1961 140 p. ; 23 cm
szerk. Novák József Népművelési ismeretek I. : ideiglenes tankönyv a tanítóképző intézetekszámára / [szerk. Novák József] Budapest : Tankönyvkiadó, 1961 122 p.
Szende Aladár Nyelvi és stilisztikai gyakorlatok a tanító és óvónőképző intézetek számára / [Szende Aladár, Takács Etel] Budapest : Tankönyvkiadó, 1959 165 p. ; 24 cm
Kolta József munkája Gyermek- és ifjúsági irodalom : a tanitó és óvónőképző intézetek számára Budapest : Tankönyvkiadó Vállalat, 1960- 161 p.
Nagy Sándor Didaktika a tanítóképző intézetek számára / [Nagy Sándor] 2. kiad. Budapest : Tankönyvkiadó, 1960 233 p. ; 23 cm
Bély Miklós Testnevelési játékok / Bély Miklós, Janisch Gyuláné ; [közr. a] Magyar Testnevelési Főiskola Budapest : Felsőoktatási Jegyzetellátó, 1961 362 p. : ill. ; 24 cm
Kerecsényi László Énekeskönyv és szakmódszertan a tanítóképző int. 3. évf. számára / [Kerecsényi László] Budapest : Tankönyvkiadó, 1961 362 p. : ill. ; 24 cm
Banes, Sally Terpsichore in sneakers (magyar) Terpszikhoré tornacsukában : az amerikai posztmodern tánc / Sally Banes ; [ford. Galamb Zoltán]. Budapest : Planétás, cop. 2000 257 p. : ill. ; 24 cm
Molnár Márta, F. Balettek könyve / F. Molnár Márta, Vályi Rózsi [Budapest] : Saxum, 2004 430, [1] p., [64] t. : ill. ; 21 cm
Uhrik Dóra Klasszikus balett képeskönv : Az alapfokú táncművészeti iskolák tanulóinak [Debrecen] : KOMA, 2004. 75p
Vezér Erzsébet (1915-2003) Megőrzött öreg hangok : válogatott interjúk / Vezér Erzsébet Budapest : Petőfi Irodalmi Múzeum - PIM, 2004 310p
Balogh Gyöngyi A magyar játékfilm története a kezdetektől 1990-ig / Balogh Gyöngyi,Gyürey Vera, Honffy Pál [Budapest] : Műszaki, 2004 306 p. : ill. ; 24 cm
[főszerk. Székely György ; szerk. Török Margit] Magyar színházművészeti lexikon / [főszerk. Székely György ; szerk. Török Margit] Bp. : Akadémiai K., 1994 882 p. 12 t. : ill. ; 28 cm + 1 t. mell.
szerk. Gajdó Tamás Magyar színháztörténet, 1920-1949 / szerk. Gajdó Tamás [et al.] Budapest : Akadémiai Kiadó, [2005] 1496 p. ; 25 cm

Színháztörténeti képeskönyv / szerk. Belistka-Scholtz Hedvig,
Rajnai Edit, Somorjai Olga ; [fotózta Néninger Géza,
Schertlin Péter]
Budapest : Osiris, 2005 389 p. : ill. ; 31 cm
Kincses Károly Hogyan [ne] bánjunk [el] régi fényképeinkkel? : amit a régi fényképekről tudni kell / Kincses Károly [Kecskemét] : Magyar Fotográfiai Múzeum, 2000 159 p. : ill. ; 23 cm + 1 disc mell.
Néret, Gilles Auguste Rodin szobrai és rajzai / Gilles Néret Köln : Taschen ; Budapest : Vince, 2002 92 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Benedek András Ifjúsági kislexikon / [szerk. D. Mónus Erzsébet et al.] ; [a szerzőikollektíva tagjai Benedek András et al.] Jav., bőv. kiad. [Budapest] : Kossuth Könyvkiadó, 1983 745 p. ; 22 cm
Markó László Általános történelmi fogalomgyűjtemény / szerk. Markó László Budapest : Novotrade, 1990 176 p. ; 25 cm
Trebits Jolán Ritmikus sportgimnasztika 1 : Szernélküli gyakorlatok / Trebits Jolán Budapest : Tankönyvkiadó, 1981 208 p.
Demcsák Ottó (1959-) Napfordulók : a körbetáncolt Föld : napló-töredékek a Győri Balett történetéből : 1979-1991 / [Demcsák Ottó] ; [... fotók Bánkuti András ... munkái] Budapest : Tipp Cult Kft., cop. 2002 154 p., [4] t. : ill. ; 22 cm
Agérdi Péter Kulturális kisenciklopédia / [főszerk. Kenyeres Ágnes] ; [szerk. Hargitai György] ; [szerzők Agárdi Péter et al.] [Budapest] : Kossuth, 1986 785 p. ; 25 cm
Alexander Bernát (1850-1927) filózofia - Alexander Budapest : Pantheon, 1924 239 p. ; 20 cm
Winkel, Rainer Pedagógiai pszichiátria szülők, tanárok és nevelők részére : bevezetés az iskolában és otthon tapasztalható neurotikus és pszichotikus jelenségek megértéséhez / Rainer Winkel ; [ford. Erdélyi Pál ; előszó: Szőnyi Gábor] Bp. : Tankönyvkiadó, 1981 244 p. ; 20 cm
Lukács György (1885-1971) Az esztétikum sajátossága / Lukács György Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1969 752 p. ; 19 cm
Kerényi Károly (1897-1973) Görög mitológia : I. Történetek az istenekről és az emberiségről : II. Hérósztörténetek / Kerényi Károly ; [a könyv angol kiadásának ... figyelembevételével ... ford. Kerényi Grácia] Bp. : Gondolat, 1977 520 p., 74 t.l. ill.
Kun László (sporttörténész) (1931-) Egyetemes testnevelés- és sporttörténet / Kun László Budapest : Sport, 1978 439 p., [24] t. ; 24 cm

Filozófiai kislexikon / [magy. kiad. szerk. Szigeti Györgyné, Vári Györgyné, Volczer Árpád ; bibliogr. összeáll. Pócsi Sándorné] 3. kiad. Bp. : Kossuth, 1973 420 p. ; 24 cm
Potzner Ferenc Medgyaszay István / válogatta és összeállította Potzner Ferenc Budapest : Holnap Kiadó, 2004 231 p. : ill., színes ; 24 cm
Meyer, Gerhard Rudolf Berlin Museuminsel (magyar) Berlini múzeumsziget / [... szerk. Gerhard R. Meyer] [Budapest] : Corvina, 1985 274 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Ullmann, Ernst Raffaello (magyar) Raffaello / Ernst Ullmann ; [ford. Miklósi Judit, Zsámboki Zoltán] Budapest : Corvina, 1987 276 p. : ill., részben színes ; 31 cm

Nagybánya művészete : Kiállítás a Nagybányai Művésztelep alapításának 100. évfordulója alkalmából : Magyar Nemzeti Galéria, 1996. március14 - október 20. [Budapest] : MNG, [1996] 578 p. : ill., részben színes ; 30 cm.
Varga Vera A szecesszió művészi üvegei : kapcsolatok a historizmus üvegművészetével / Varga Vera ; [... a műtárgyakat fotózta Nagy András] Budapest : SubRosa, 1996 297 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Hoog, Michel R. Delaunay R. Delaunay / írta Michel Hoog ; [ford. Déva Mária] [Budapest] : Corvina Kiadó Vállalat, [1983] 95 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Sármány Ilona Gustav Klimt / Sármány Ilona [Budapest] : Corvina, 1989 97 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Gál György Sándor Verdi életregénye / Gál György Sándor 3. kiad. Bp. : Zeneműkiadó, 1961 406 p. ; 19 cm
Eősze László (1923-) Richard Wagner életének krónikája / Eősze László Budapest : Zeneműkiadó, 1970 200 p. ; 19 cm
Bergson, Henri Louis Idő és szabadság : tanulmány eszméletünk közvetlen adatairól / Henri Bergson ; ford., bevezetéssel és jegyzetekkel ell. Dienes Valéria Szeged : Universum, 1990 199 p. ; 20 cm
szerk. Bernáth László, Révész György A pszichológia alapjai / szerk. Bernáth László, Révész György Bp. : Tertia, 1994 292 p. : ill. ; 23 cm
Starcke, Hellmuth Siketek képes jelszótára / Hellmuth Starcke, Günter Maisch ; [Ford.a Hallássérültek Országos Szövetségének fordítási munkaközössége] Bp. : Medicina, 1985 416 p. : főként ill. ; 25 cm

Színház az egész!... : játékos színháztörténeti kaleidoszkóp a múltszázadi színi világból / összeáll. Füle Péter ; [a fképeket kész. Abonyi Géza et al.] [Budapest] : Palatinus, 2005 403 p. : ill. ; 25 cm

Nagykanizsa, a régiók kapuja / [fotó Kotnyek István et al.] ; [bev.és képaláírás Kunics Zsuzsa] ; [... ford. Ballér Piroska, ... Modor Constance] [Nagykanizsa] : Canissa, [2005] 160 p. : ill., színes ; 33 cm
Fliedl, Gottfried Gustav Klimt, 1862-1918 : The World in female form / Gottfried Fliedl Köln : Benedikt Taschen Verlag, cop. 1991 239 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Ezen oldalon található adatbázis az Első Magyar Mozdulatművészeti Oldal (és az Orkesztika Alapítvány) tulajdonát képezi. További információért írjon emailt. alapitvany@mozdulatmuveszet.hu