Ezen oldalon található adatbázis az Első Magyar Mozdulatművészeti Oldal (és az Orkesztika Alapítvány) tulajdonát képezi. További információért írjon emailt. alapitvany@mozdulatmuveszet.hu

SZAKDOLGOZATOK
MOZDULATMŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNY
Mozdulatművészeti Stúdió

(feldolgozás dátuma: 2006 szeptember 24-ig)

a feldolgozást készíti Bene Bernadett
sorszám név cím biráló
97/01-1 Andorkó Réka Az életre kelt hangszer
97/01-2 Andorkó Réka Az életre kelt hangszer
97/02-1 Dr. Ballya Irén A mozdulatművészet mai orvosi szemmel
97/02-2 Dr. Ballya Irén A mozdulatművészet mai orvosi szemmel
97/03-1 Bártfai Judit Anatomesztétikai elemzés külömböző testtájak vonatkozásában
97/04-1 Benedek Márta Összehasonlító elemzés a klasszikus s a modern mozgásformák tükrében
97/04-2 Benedek Márta Összehasonlító elemzés a klasszikus s a modern mozgásformák tükrében
97/04-3 Benedek Márta Összehasonlító elemzés a klasszikus s a modern mozgásformák tükrében
97/05-1 Csákvári Zsuzsanna A váll-vállöv kidolgozása, anatomesztétikai szempontok figyelembevételével, labdával és koronggal Kármán Judit
97/05-2 Csákvári Zsuzsanna A váll-vállöv kidolgozása, anatomesztétikai szempontok figyelembevételével, labdával és koronggal
97/06-1 Dorogi Katalin Isadora Duncantől a Frankel Leo utca 62-ig
97/07-1 Fenyves Márk Testskála rajzok (A mozdulatok lejegyzésének alapjai) Dr. Dienes Gedeon
97/07-2 Fenyves Márk Testskála rajzok (A mozdulatok lejegyzésének alapjai) Dr. Dienes Gedeon
97/07-3 Fenyves Márk Testskála rajzok (A mozdulatok lejegyzésének alapjai) Dr. Dienes Gedeon
97/08-1 Fodorné Baka Erzsébet A mozdulatdinamika értelmezése és alkalmazási lehetőségei
97/09-1 Giliczéné Bencze Mária Táncos mozdulatformák óvodás kortól felsőfokig az esztétikus mozgásképzésben néhány gyakorlati példán keresztül P. Berczik Sára
97/09-2 Giliczéné Bencze Mária Táncos mozdulatformák óvodás kortól felsőfokig az esztétikus mozgásképzésben néhány gyakorlati példán keresztül P. Berczik Sára
97/09-3 Giliczéné Bencze Mária Táncos mozdulatformák óvodás kortól felsőfokig az esztétikus mozgásképzésben néhány gyakorlati példán keresztül P. Berczik Sára
97/10-1 Gógucz Lilla Mozdulatművészeti órák az anatomesztétikai törvényszerűségek figyelembe vételével
97/11-1 Gyenes Gyöngyvér Csípőizület az anatomesztétika szemszögéből
97/12-1 Horváth Zoltánné Ülőmunkát végző felnőttek esztétikus testképzésének szükségessége P. Berczik Sára
97/12-2 Horváth Zoltánné Ülőmunkát végző felnőttek esztétikus testképzésének szükségessége P. Berczik Sára
97/12-3 Horváth Zoltánné Ülőmunkát végző felnőttek esztétikus testképzésének szükségessége P. Berczik Sára
97/13-1 Jakubovics Mónika Az egyensúly fejlesztés lehetőségei
97/13-2 Jakubovics Mónika Az egyensúly fejlesztés lehetőségei
97/14-1 Kákonyi Júlia Az orkesztika a léleknek is mestere Dr. Dienes Gedeon
97/14-2 Kákonyi Júlia Az orkesztika a léleknek is mestere Dr. Dienes Gedeon
97/15-1 Koczka Zuzsanna Hogyan válik az ösztönösen mozgó gyerekből harmonikusan mozgó felnőtt
97/15-2 Koczka Zuzsanna Hogyan válik az ösztönösen mozgó gyerekből harmonikusan mozgó felnőtt
97/16-1 Makovicsné Landor Erika A szerek jelentősége a törzsmozgások kidolgozásában Kármán Judit
97/16-2 Makovicsné Landor Erika A szerek jelentősége a törzsmozgások kidolgozásában Kármán Judit
97/16-3 Makovicsné Landor Erika A szerek jelentősége a törzsmozgások kidolgozásában Kármán Judit
97/17-1 Mády Krisztina Az esztétikus testképzés jelentősége az iskolai testnevelésben
97/17-2 Mády Krisztina Az esztétikus testképzés jelentősége az iskolai testnevelésben
97/17-3 Mády Krisztina Az esztétikus testképzés jelentősége az iskolai testnevelésben
97/18-1 Menyhárt Sándorné /Várhegyi Judit/ A Bereczik módszer alkalmazási lehetőségei az általános iskolai oktatásban P. Berczik Sára
97/19-1 Molnár Anna A ritmus jelentősége a táncban és az oktatásban Dr. Dienes Gedeon
97/20-1 Nagyné Dr. Hasznos Judit Gondolatok az esztétikus testképzés-mozdulatművészet elméleti alapjairól
97/20-2 Nagyné Dr. Hasznos Judit Gondolatok az esztétikus testképzés-mozdulatművészet elméleti alapjairól
97/20-3 Nagyné Dr. Hasznos Judit Gondolatok az esztétikus testképzés-mozdulatművészet elméleti alapjairól
97/21-1 Nárai Ildikó Az esztétikus testképző gimmnasztika felhasználása az óvodai nevelésben Kármán Judit
97/21-2 Nárai Ildikó Az esztétikus testképző gimmnasztika felhasználása az óvodai nevelésben Kármán Judit
97/21-3 Nárai Ildikó Az esztétikus testképző gimmnasztika felhasználása az óvodai nevelésben Kármán Judit
97/21-4 Nárai Ildikó Az esztétikus testképző gimmnasztika felhasználása az óvodai nevelésben Kármán Judit
97/22-1 Nébenführer Zsuzsa A mozgás és a zene hatása a hangulatra (élettani alapok és lehetséges magyarázatok)
97/22-2 Nébenführer Zsuzsa A mozgás és a zene hatása a hangulatra (élettani alapok és lehetséges magyarázatok)
97/22-3 Nébenführer Zsuzsa A mozgás és a zene hatása a hangulatra (élettani alapok és lehetséges magyarázatok)
97/23-1 Németh Gabriella Az esztétikus testképzés alkalmazási lehetősége központi idegrendszeri sérült gyerekeknél
97/23-2 Németh Gabriella Az esztétikus testképzés alkalmazási lehetősége központi idegrendszeri sérült gyerekeknél
97/24-1 Sinkovicz Éva Technikák találkozása
97/24-2 Sinkovicz Éva Technikák találkozása
97/24-3 Sinkovicz Éva Technikák találkozása
97/25-1 Sniadowskyné Schmell Erzsébt A fellelhető azonosságok (hasonlóságok) és különbségek a jazz-táncban és a mozdulatművészetben (stílus, főbb jellegzetességek, kiragadott mozdulatok).
97/25-2 Sniadowskyné Schmell Erzsébt A fellelhető azonosságok (hasonlóságok) és különbségek a jazz-táncban és a mozdulatművészetben (stílus, főbb jellegzetességek, kiragadott mozdulatok).
97/26-1 Szelényi Judit A mozdulat, mint az emberi gondolatok, érzések kifejezője (az "elemek" című táncszvit alapján
97/26-2 Szelényi Judit A mozdulat, mint az emberi gondolatok, érzések kifejezője (az "elemek" című táncszvit alapján
97/27-1 Újváriné Lőrincz Tünde A ritmus, a ritmusérzék fejlesztése óvodás kortól az általános iskola felső tagozatáig
97/27-2 Újváriné Lőrincz Tünde A ritmus, a ritmusérzék fejlesztése óvodás kortól az általános iskola felső tagozatáig
97/27-3 Újváriné Lőrincz Tünde A ritmus, a ritmusérzék fejlesztése óvodás kortól az általános iskola felső tagozatáig
97/27-4 Újváriné Lőrincz Tünde A ritmus, a ritmusérzék fejlesztése óvodás kortól az általános iskola felső tagozatáig
99/01-1 Andriska Tünde A személyiségfejlesztés lehetősége a 14-16 éves korosztály részére az esztétikus testképzés tanítása során Kármán Judit
99/02-1 Baboth Írisz A mozdulatművészet a manager szemével Dr. Dienes Gedeon
99/03-1 Bata Rita A koreográfia művészete E. Kovács Éva
99/04-1 Goldschmidt Éva A helyes testtartás kialakítása Bess Mensendieck módszerével Kármán Judit
99/04-2 Goldschmidt Éva A helyes testtartás kialakítása Bess Mensendieck módszerével Kármán Judit
99/05-1 Friderichné Nagy Andrea Az esztétikus testképzés megjelenése a kismamatornán belül Kármán Judit
99/05-2 Friderichné Nagy Andrea Az esztétikus testképzés megjelenése a kismamatornán belül Kármán Judit
99/06-1 Eger Gézáné Mocsai Andrea Az esztétikus testképzés osztályteremben E. Kovács Éva
99/06-2 Eger Gézáné Mocsai Andrea Az esztétikus testképzés osztályteremben E. Kovács Éva
99/07-1 Juvancz Bea A tánc, a kreatív mzgás hatása a szmélyiségfejlődésre Kármán Judit
99/08-1 Sárfalvi Dorottya Hemiplégiás gyerekek mozgásjavítási lehetőségei az esztétikus testképzés segítségével Kármán Judit
99/08-2 Sárfalvi Dorottya Hemiplégiás gyerekek mozgásjavítási lehetőségei az esztétikus testképzés segítségével Kármán Judit
99/09-1 Schiller Andrea Mozdulatművészeti iskolák megalapítói Magyarországon Dr. Dienes Gedeon
99/09-2 Schiller Andrea Mozdulatművészeti iskolák megalapítói Magyarországon Dr. Dienes Gedeon
99/10-1 Urfi Piroska Az esztétikus testképzés mozgásanyagának, módszereinek néhány alkalmazási lehetősége az iskolában prevenció céljából a 6-10 éves korosztály egészséges életmódra nevelésében Szöllősi Ágnes
99/11-1 Waigand Orsolya Párhuzamok a Berczik módszer és a Jazz tánc technikája között Szöllősi Ágnes
99/11-2 Waigand Orsolya Párhuzamok a Berczik módszer és a Jazz tánc technikája között Szöllősi Ágnes
2000/1-1 Rotter Barbara A tánc intézményrendszere Magarországon
2004/1-1 Szeréni Zoltánné Dienes Valéria, az első magyar professzornő és családja története
2006/1-1 Fenyves Márk A mozdulatművészet magyarországi hajnala - Modern tánc Magarországon - A mozdulatművészeti iskola története és pedagógiájuk sajátosságai Lőrinc Katalin
2006/2-1 Pálosi István A Magarországi moderntánc - mozdulatművészet és az Amerikai moderntánc azonosságai és különbözőségei Gaál Mariann
06/1-1 Szőllős Anna A rajz- és vizuális kultúra oktatásához hasznosítható mozgástechnikák ismertetése, különös tekintettel Dévény Anna módszerére
Ezen oldalon található adatbázis az Első Magyar Mozdulatművészeti Oldal (és az Orkesztika Alapítvány) tulajdonát képezi. További információért írjon emailt. alapitvany@mozdulatmuveszet.hu