Mozdulatművészeti Gyűjtemény

 


Dr. Dienes Valéria és az Orkesztika Iskola
válogatott mozdulatművészeti kronológiája

Dr. Dienes Gedeon és Fenyves Márk írása


Az 1000 szereplős A gyermek útja bemutatója 1935 szeptember 30.


Az iskola sok száz növendéke közül szakmailag és működésük révén - akár mint az Orkesztikai Iskola, ill. Intézet tanárai, vagy önálló iskolák vezetői - az alábbiak emelkedtek ki:

Az első korszakban (1912-1919): Bertalan Vera, Hermann Ily, Markos György, Mirkovszky Mária, Révész Ilus.
A másodikban (1923-1929): Kisházi Karnik Vilma, Klár Klára, Riedl Margit, Turnay Alice, Viraágh Ilona.
A harmadikban (1930-1944): Beöthy Olga, Dr. Dienes Gedeon, Geguss Kornélia, Halmy Lujza, Hirschberg Erzsébet, Jármai Edit-Mária, Ottlik Csilla, Perczel Erzsébet, Rózsa Magda, Véghelyi Ilona, E. Kovács Éva és még sokan.
A 1970-es évekbeli újrakezdés után:
(Mirkovszky féle Orkesztika Iskola vonaláról 1976-1986) Tamás Erzsébet, Heltai Erzsébet, Tatai Mária, Osztrogonácz Ágnes és mások,
(Duncan-Dienes Orkesztika Iskola vonaláról, Dr. Dienes Gedeon növendékei) Fenyves Márk és Pálosi István.

 • 1905. 06. 24. Geiger Valéria doktorrá avatása a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen (summa cum laude) Tanári tárgyak: matematika és fizika, egyetemi tárgyak: filozófia és esztétika
 • 1908-1912 Párizs. Filozófiai tanulmányok a College de France-on, ahol Henri Bergson kollégiumait hallgatta, közben többször látta Isadora Duncant táncolni.
 • 1912. 01-05-ig Párizs. Raymond Duncan görög-torna tanfolyamaira járt
 • 1912 nyarán Bp-en baráti társaságban beszámol párizsi táncos élményeiről és a Duncan-féle kolónia sajátos tevékenységeiről és tanítani kezd
 • 1913-1914 "Görög torna" tanítása baráti körökben
 • 1914. 09. Első nyilvános tanfolyam indult Bertalan Vera és Révész IIona segítségével. A tanév folyamán Mirkovszky Mária és ifj. Markos György tűnt ki
 • 1915. Dienes Valéria cikke "Művészet és testedzés" címmel a Magyar Iparművészet-ben (7-8. sz.). Első írásos megnyilatkozás Magyarországon a mozdulatról.
 • 1917. 04. 01 Dienes Valéria Orchesztikai Iskolájának első nyilvános előadása az Uránia Színházban és az első mozdulatművészeti előadás Magyarországon, amelyet kétszer kellett megismételni
 • 1918. 09. 20. és 22. Tánc- és pantomim-előadás, Belgrád. Dienes Valéria fellépésével
 • 1919. 03. 01 Dienes Valéria és az Orkesztikai Iskola vendégszereplése Bécsben, Grosses Konzerthaus. Dienes Valéria fellépésével
 • 1919 "Mese a királykisasszonyról, aki sohasem nevetett" c. pantomim előadása (z. Kósa György)
 • 1919. 09.- Az iskola vezetését Mirkovszky Mária vette át, mert Dienes Valéria emigrál két gyerekkel Bécsbe, miközben az iskolának számos előadása volt egészen 1920 júliusáig
 • 1920-1922 Bécs, orkesztika tanítás a grinzingi Montessori gyermekotthonban. Később Nizza, csatlakozás a Duncan-kolóniához, majd Párizs
 • 1923. 09.- Orkesztika tanítás Domokos Lászlóné Új Iskolájában (Bíró u. 18)
 • 1925. 12. 19 "Hajnalvárás", adventi misztérium bemutató. Középkori görög dallamokra és Dienes Valéria költeményére Zeneakadémia Kamaraterme
 • 1926. 12. 12 "A nyolc boldogság" misztériumjáték bemutatója. Belvárosi Színház, z. Bárdos, Demény és középkori dallamok, sz. Dienes Valéria költeményeire és latin dalok
 • 1929. 06. 28 Bethlen Margit meseest, "A fehér királylány", (z. Schubert Wanderer-fantáziája). Karátsony Jenő gróf palotája kerti lépcsőjén, Bp. Krisztina krt. 121
 • 1929. nyár: tanfolyam az állami diplomákért.
 • 1929. 08. 18, 19 - Dienes-Madzsar-Szentpál: "Csongor és Tünde", Margitsziget
 • 1929. 09.- Iskola, Krisztina krt. 59 (ma 5), amely 1944. 03. 18-ig állott fenn
 • 1929. 09. 17. Dienes Valéria a Magyar Országos Táncmesterképző Tanfolyamon "Nyilvános tánctanításra képesítő oklevelet" kap
 • 1930. 04. 30 Filmbemutató az UFA moziban: "A szerelem örökké él", benne Dienes: "A Fehér királylány", Madzsar: "Két angyal" és Szentpál: "Összeforrt lelkek". UFA mozi
 • 1930. 05. 18 Dienes Valéria koreográfiái: Három költői arckép, Belvárosi Színház. R. Tagore verseiből "Végtelen út vándora vagyok", Babits Mihály verseiből "Engem nem látott senki sem", és Sík Sándor verseiből "Nézek szembe a nappal" címmel
 • 1930. 08. 21 "Szent Imre Misztérium", Nagycsarnok (ma bevásárló központ a Dózsa Gy. és Thököly út sarkán), z. Bárdos, sz. Dienes Valéria rend. Zichy Géza Lipót gróf
 • 1931. 03. 08 Divattörténeti bemutató "A női divat története". Belvárosi Színház. z. korabeli válogatás Dienes Valéria
 • 1932. 06. 17 "Szt. Erzsébet Misztérium" szimbolikus mozdulatjáték. Az évzáró előadás keretében. Zeneakadémia, z. Kerényi György, sz. Dienes Valéria
 • 1933. 04. 09 "Csipkerózsa", mozdulatjáték 3 képben. Pista bácsi zenematinéján, Zeneakadémia kamaraterem z. Dienes Valéria válogatás Bach előttiekből, sz. Dienes Valéria
 • 1933. 08. 15 "Jedermann" mozdulatkórusok, Margitsziget (MAC-pálya),
  1933. 11. 07 "A magvető", evangéliumi parabolajáték hét orchémában, z. Bárdos, Kerényi et al. sz. Dienes Valéria, Ottokár Kultúrház
 • 1934. 04. 02 "A tíz szűz", evangéliumi parabolajáték 9 orchémában, z. Bárdos Lajos, sz. Dienes Valéria Ottokár Kultúrház.
 • 1934. 06. 08 "Hamupipőke", mesejáték, Ottokár Kultúrház, z. Dienes Valéria válogatása Bach előttiekből, sz. Dienes Valéria
 • 1935. 09. 30 "A gyermek útja", kórusdráma 4 orchémában, Szabadtéri Színpadon a városligeti Iparcsarnok előtt, z. Bárdos, sz. Dienes Valéria - "Ezer szereplővel"
 • 1935. 11. 17 Uránia "Kínai templomkertben", keleti fantázia (kínai zene) és "Kék álom", mozdulat-humoreszk (z. Gershwin)
 • 1937. 01. 31 "Mária, a megváltás anyja", kétrészes mozdulatdráma 12 orchémában. Zeneakadémia, z. Bárdos Lajos, sz. Dienes Valéria
 • 1939. 06. 11 az Orkesztikai Társaság kilenc egyesült mozdulatiskolája (D. Mirkovszky Mária, J. Viraág Ilona, Halmy Lujza, Véghelyi Ili, Rózsa Magda, Geguss Kornélia, Kisházy-Karnik Vilma, Pogány Ammamária, Sáfrány Györgyi) Uránia Színház.
 • 1940. 02. 08 Magyar Művészi Tánccsoport. Vendel u. Liszt-terem Molnár István vezetésével
 • 1940. 02. 22, 25, 28 - Az Orkesztikai Játékszín I. műsora, Vendel u. Liszt-terem, Molnár István koreográfiáival. A műsorból: "Dervistánc" (z. Beethoven), Molnár szólója, "Álom" (Liszt), Molnár szólója, "Pastorale" (Beethoven) 5 tételben, a kórus, "Haláltánc" (z. Saint Seans), Molnár I. és Geguss Kornélia
 • 1940. 04. 28 Az Orkesztikai Játékszín II. műsora, Belvárosi Színház. (Mirkovszky, Viraágh, Véghelyi, Halmy iskoláival) Molnár István koreográfiáival: A műsorból: "Akácsor" (Remények verse nyomán), Molnár szólója
 • 1940. 06. 16 "Hófehérke" mesejáték 12 mozdulatképben, Uránia,
  1941. 11. 17 "Az Élet Kenyere", kórusdráma Bangha-Emlékünnep keretében. Geguss, Halmy és Véghelyi. Uránia Színház.
 • 1942. 05. 04 Geguss: "Persephoneia" (z. Vass). Uránia
 • 1942. 06. 26 "Boldog Margit", misztériumjáték 4 képben, "Csipkerózsa" és Geguss: "Eleven plakátok", Vendel u. Liszt-terem
 • 1943. 02. 21 "Meseország" gyermekdélután, "Csipkerózsa" mesejáték, Magyar Művelődés Háza
 • 1943. 05. 23. A Budapesti Mozdulatkórus bemutatói, Zeneakadémia Kamaraterem (Hirschberg, Geguss stb.)
 • 1944. 02. 12 I. zártkörű mozdulatművészeti bemutató és verseny az Orkesztika Iskolában, az összes iskolák (Szentpál, Berczik, stb.)
 • 1944. 02. 17 II. zártkörű mozdulatművészeti bemutató és verseny az Orkesztika Iskolában
  1944. 02. 29 Dienes Valéria és Szentpál Olga, Vajda János Társ. Magánmérnökök, rendszerbemutató
 • 1944. 03. 18 III. zártkörű mozdulatművészeti bemutató és verseny az Orkesztika Iskolában
 • 1944. 03. 19 Az Orkesztikai Iskola megszűnt
 • 1997 Fenyves Márk Pálosi István és Dr.Dienes Gedeon újraalapította Duncan-Dienes Orkesztika Iskola néven.
 • 2004 óta Jogutód intézmény - Dr. Dienes Gedeon engedélyével.

Dr. Dienes Valéria iskolájában rendezett, illetve az iskola által előadott bemutatókban közremüködök listája 2005 kutatási állapot szerint:

 

 
Ezen oldalon található szövegek az Első Magyar Mozdulatművészeti Oldal tulajdonát képezik. A szerző és a forrás föltüntetése mellett részben idézhetőek nyomtatott megjelenésekben. A szövegek részleteinek online megjelenítése a szerző és forrás megjelölése mellett, idézetként szintén megengedett, viszont élő, külön ablakban megnyíló linket kell elhelyezni amely a teljes cikkre mutat. További információért írjon emailt.
Utolsó fissítés:
2007-10-02copyright
www.orkesztika.hu,
www.mozdulatmuveszet.hu